Edictes

Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8775 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'exposició pública de l'expedient de baixa d'obligacions reconegudes pendents de pagament d'exercicis tancats
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8356 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit números 07 i 11/2019
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8307 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7316 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci de nomenament de tinent d'alcalde i delegació de competències
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5430 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5162 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4655 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4654 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'informació pública de l'expedient de baixa d'obligacions reconegudes pendents de pagament d'exercicis tancats
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4635 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4624 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018