Edictes

Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8079 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 149-0 Edicte: 7006 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2022
Exercici: 2022 Bop: 148-0 Edicte: 6926 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació
Exercici: 2022 Bop: 127-0 Edicte: 6071 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues)
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5470 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial de tancament del camí d'accés al Barri del Cortal i a les finques de la zona
Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5562 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022 de l'Ajuntament de Gombrèn
Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5561 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de la plantilla de personal 2022
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5112 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4154 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2022
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4153 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'exercici 2022