Edictes

Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1442 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Exposició pública de l'expedient per donar de baixa obligacions reconegudes pendents de pagament integrades en l'agrupació de pressupostos tancats
Exercici: 2020 Bop: 5-0 Edicte: 110 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici econòmic 2020
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10013 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9519 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit números 7/2019 i 11/2019
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9518 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8775 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'exposició pública de l'expedient de baixa d'obligacions reconegudes pendents de pagament d'exercicis tancats
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8356 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit números 07 i 11/2019
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8307 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7316 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci de nomenament de tinent d'alcalde i delegació de competències
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5430 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019