Edictes

Exercici: 2020 Bop: 197-0 Edicte: 7110 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Canvi de nomenclatura d'un carrer
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 6943 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Exposició pública de baixes i anul·lació de drets i obligacions pendents de pagament d'exercicis tancats
Exercici: 2020 Bop: 188-0 Edicte: 6759 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 05 i 06/2020
Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5626 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5625 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial dels expedients de modificació del pressupost 5/2020 i 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5114 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 1/2020 i 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5113 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4351 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules administratives particulars per a l'arrendament d'una nau industrial
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4350 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació de l'expedient i el plec de clàusules administratives particulars per a l'arrendament d'un habitatge
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4327 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial del Pla estratègic turístic de Gombrèn